Registreret Alternativ Behandler

Tilbage til Hvem er jeg

Jeg er RAB-registreret, dvs Registreret Alternativ Behandler
godkendt af og under tilsyn af Sundhedsstyrelsen.
Min RAB- registrering gælder for zoneterapi og akupunktur.
RAB er en beskyttet titel, jf. Lov nr 351 af 19. maj 2004.
En RAB behandler er medlem af og godkendt af en
brancheorganisation, der af Sundhedsstyrelsen er godkendt til at registrere de
medlemmer, der opfylder lovens krav. Der er tale om en frivillig ordning,
hvorfor man godt kan være medlem af en brancheorganisation uden at være RAB
godkendt.

Loven og de tilhørende administrative bestemmelser stiller
bl.a. krav til den alternative behandlers uddannelse.
Der stilles også krav om, at RAB behandleren ajourfører sin
uddannelse med efteruddannelse.

Der stilles tillige krav om at behandleren efterlever basale
regler om god klininsk praksis og er underlagt et uvildigt klageorgan.

Det betyder, at kun behandlere, der opfylder lovens krav til
blandt andet uddannelse, journalføring og god klinisk praksis, må anvende den
beskyttede titel: Registreret Alternativ Behandler, “RAB”.
Derfor er RAB titlen et kvalitetsstempel for alternative behandlere,
og det forventes, at fremtidige sundhedspolitiske tiltag vil komme til at
omhandle RAB behandlere.
Se derfor efter RAB titlen og RAB mærket, når du søger en
alternativ behandler.